ศัลยกรรมปากกระจับ

เรื่องที่ควรทราบสำหรับการตัดแต่งริมฝีปาก

1. แพทย์จะออกแบบรูปทรงปากโดยการวาดให้ลูกค้าดูก่อนทุกครั้ง และจะทำการตัดแต่งให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม โดยปากบน:ปากล่าง มีสัดส่วนประมาณ 1: 1.6 ดังนั้นหากปากล่างไม่ได้ห้อยมากก็ไม่มีความจำเป็นต้องตัดแต่งเสมอไป

2.แพทย์จะตัดแต่งโดยการใช้ยาชาเฉพาะที่ แต่ใช้เทคนิคการฉีดยาชา แบบเจ็บน้อย และเย็บแผลด้วยไหมละลายสีขาว แต่บังคับให้คนไข้ทุกรายตัดไหม เมื่อครบ 10-14วัน ตัดออกมากสุดเท่าที่จะมากได้ ส่วนที่จมปล่อยให้ละลายเองได้

3. แพทย์จะไม่ตัดแต่งจนบางเกินไป หรือตัดบางจนผิดรูปร่างปาก ทั้งนี้จะพิจารณาเมื่อลูกค้ายิ้ม ควบคู่ด้วยเสมอ แต่หากเป็นคนปากบางอยู่แล้ว มีโอกาสที่จะบางมากขึ้น ดังนั้นต้องคิดถึงผลดีผลเสียด้วย และถ้าบางมากก็ไม่สามารถทำได้

4.สิ่งสำคัญมากของการมีรูปปากที่สวยงาม คือ การนวดบริหารกล้ามเนื้อปากเป็นประจำทุกวัน ประมาณ 3 เดือนเช้า-เย็น เพื่อป้องกันการเกิดพังผืดหดรั้งจนเป็นสาเหตุของปากที่ไม่เท่ากัน ยิ้มแล้วแข็งๆ ดังนั้นคือหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคนไข้ทุกรายที่ตัดสินใจทำศัลยกรรมปาก แนะนำนวดเริ่มปากหลังตัดไหม 3-5วันพร้อมเจลลดแผลเป็น

5.การให้ความสำคัญกับการดูแลแผลหลังผ่าตัด จะทำให้ได้รูปร่างปากที่สวยงาม เช่น การทำความสะอาดเช็ดคราบอาหาร-คราบเลือด-คราบปากที่ลอกออก บ้วนนำ้เกลือบ่อยๆ การรับประทานอาหารอ่อน งดอาหารรสเปรี้ยว-ร้อน-รสจัด ทาวาสลีนให้ความชุ่มชื้นเสมอๆ ทานยาฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด. งดบุหรี่ งดแอลกอฮอร์ งดพูดมาก เป็นต้น

6.ผลงานที่สวยมาจากแพทย์50%(การออกแบบ การผ่าตัด การเย็บแผล ความรวดเร็วในการทำ) และการดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจากคนไข้/ลูกค้า 50% ค่ะ

7.ปากจะบวมมากที่สุดวันที่3 ,ตัดไหมเมื่อครบ 14วัน แผลจะเรียบเนียนขั้นต่ำ 30วัน, ปากเข้าที่3-5เดือน

8.การคาดคะเน คาดการณ์ความสวย

•ปากที่หนา ขอบปากชัด กว้างพอดี สูง. ฟันเรียงสวย  ฟันไม่เหยิน ฟันไม่เก>>>>>ตัดปากกระจับสวย

•ปากบาง ขอบปากไม่ชัด ปากกว้างมาก แบนเตี๊ย ฟันเหยิน. ฟันซ้อนเกทำให้มองแล้วปากนูนไม่เท่ากัน>>>>>ตัดสวยน้อยกว่า

9.เรื่องที่ต้องทราบเมื่อตัดสินใจทำศัลยกรรมปากล่าง:    เนื่องจากปากล่างมีต่อมนำ้ลายขนาดเล็กอยู่กระจายทั่วริมฝีปาก. ดังนั้นเวลาตัดปากล่าง. ผลข้างเคียงที่อาจเจอภายหลังแผลหายได้ คือ นำ้ลายที่ผลิตจากต่อมนำ้ลายจากปากล่างคั่งอยู่ในเนื้อเยื่อปากลักษณะจะเป็นก้อนใสๆ นูนขึ้น ตั้งแต่ขนาดเล็กจนขนาดใหญ่ ไม่มีอันตราย โดยปกติหากเราไม่ศัยลกรรมปากล่างก็สามารถเกิดตุ่มใสๆแบบนี้ได้เช่นกัน มักจะเกิดในบุคคลที่ชอบกัดริมฝีปากเล่น. ซึ่งเวลาตุ่มใสแตกจะมีเมือกๆใสๆ

10.กระบวนการหายของแผลแต่ละคนแตกต่างกันไป บางคนเร็ว บางคนช้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมและคาดการณ์ไม่ได้ ดังนั้นในขั้นตอนการดูแลแผล คนไข้ที่ตัดสินใจทำปากแล้ว จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองที่จะดูแลแผลให้ดีที่สุด เพื่อผลลัพท์ที่ดีสุด เช่นกัน หากท่านละเลยต่อหน้าที่ผลเสียก็จะตกแก่ท่านเอง  เอกสารความรู้การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด  รูปภาพทุกชิ้น ประสบการณ์จากภาพมีประโยชน์ต่อท่านเอง กรุณาศึกษาอย่างละเอียดก่อนทำการผ่าตัด

ควรหลีกเลี่ยงการทาลิปสติกสีหลังทำ 1เดือน 

กรณีปากคล้ำปากดำช่วงแรกจะเห็นสองสีตามรอยไหม ต้องรอจนกว่าเซลล์เม็ดสีที่ปากสร้างขึ้นมาใหม่ให้กลายเป็นผิวคล้ำเหมือนเดิม

 

ปากกระจับ บนหรือล่าง 9,900

ปากกระจับ บน+ล่าง 14,900